Naruto Tebane
[DUELO]Tenkai vs Madara102, Gasai Yuno e Thiago Cullen GnSQNqA